Et år med sang

Coaching-gruppe for kvinner på nett

Her styrkes kvinners røst.
Kvinner gis plass og blir hørt!

Alle som deltar får full oppmerksomhet og støtte i å utvikle sitt eget, unike uttrykk.
Selvtilliten øker og med den ofte lysten og motet til å dele med andre.

Hver deltager blir coachet individuelt og får veiledning
som gør henne sikrere på sin egen stemme.
Vi støtter og speiler hverandre gjennom et helt år.
Vi blir sterke hver for oss sammen.
Nettmøtene blir en plattform der vi henter energi og inspirasjon.
Og alt foregår i din egen stue.

Praktisk foregår det slik at vi møtes på ZOOM annenhver mandag
kl 19:00 til senest 21:00,
avhenging av hvor mange deltagere vi er.
Hver og en synger, får coaching og opplever når andre bli coachet.
Kanskje lærer en vel så mye av å se andre bli instruert som når en selv er
«i ilden».

Det er mulig å prøve ut opplegget gratis og uforpliktende ut januar.
Pris for et helt år er
NOK 6900,-
Eli Helland har arbeidet som sangcoach i 20 år.
Hun har holdt en rekke sangkurs i Norden
og har har sangelever både på nett og i direkte møter.
Siden høsten 2019 underviser hun med stort hell via nettet
og har allerede hatt to kvinnegrupper på nett.
Hun er også utøvende artist, blant annet med årlig konsert i Oslo domkirke,
og hun komponerer musikk. Du finner henne på Spotify.
Påmelding direkte til
Eli Helland tlf 995 18 603 eller
elihelland@hotmail.com

Legg igjen en kommentar Share

Legg igjen en kommentar