Sangcoaching

SPESIALTILBUD: 

UFORPLIKTENDE GRATIS PRØVETIME

Test hvordan den er å få støtte til å:

Bli trygg og tydelig og kunne nå frem med det du ønsker å formidle

Utvikle sang- og pusteteknikker

Bli kjent med ditt stemmeregister

Overbrygge «knekken» mellom hodeklang og brystklang

Finne frem til hva som passer din stemme å synge

Komme ut på arenaer der du ønsker å delta

Finne sammenhenger der du kan bidra

Jeg har jobbet 20 år som sangcoach, tilbyr pakker med 8 timer sangcoaching for delt på 16 uker.

Undervisningen fungerer godt online.

Jeg har selv tatt meg fra å ikke våge synge for andre til nå å være helt avslappet i situasjonen og til og med nyte av det.
Jeg har studert sang i tilsammen 10 år.

Jeg lever for å synge og for å støtte andre i å synge.

 

Ta kontakt: tlf.: +47 995 18 603, elihelland@hotmail.com